KMSS General Assembly (21.3.2017)

21-3-17 (အၾကဳိေန႕)

(၁) ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို လြဳိင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သို႕ေရာက္ရွိျခင္း

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕တြင္ မတ္လ (22) ရက္မွ (24) ရက္ေန႔အထိ၊ သုံးရက္တာက်င္းပမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကရုဏာမိသားစုေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ ရန္ကုန္မွ ၾကြေရာက္လာေသာ ရန္ကုန္ဂုိဏ္ခ်ုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိသည္ မတ္လ (21) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (10း05) အခ်ိန္တြင္ လြဳိင္ေကာ္ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘုိသည္ လြဳိင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာသုိ႔ ကာဒီနယ္အျဖစ္ႏွင့္ပထမ အႀကိမ္ ၾကြေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကာဒီနယ္အား လြဳိင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ လႈိက္လွဲစြာႀကဳိဆုိပါေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး  မြန္ဆီေညာ္ခ်ဲလ္ဆုိ ဘေရႊမွ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကာဒီနယ္မွ လာေရာက္ႀကိဳဆိုုၾကေသာ ဘာသာဝင္သားသမီးမ်ားအား အားေပးစကားေျပာ ၾကားရာ၌  ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ လြဳိင္ေကာ္ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ ဘာသာဝင္မ်ားတုိ႔သည္ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး၊ ေက်းရြာေျမာက္ မ်ားစြာတုိ႔မွ ရြာသူ/သားမ်ားတုိ႔သည္လည္း မိမိေနရပ္ဌာေနမွ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ ေနထုိင္ရန္ ေစခုိင္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဘာသာဝင္ သားသမီးမ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိမူ မည္သူကမွ် မဖ်က္ဆီးႏုိင္ျခင္း၊ အာရံုလႊဲေျပာင္းေရြ႕ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းဒုိင္း လႊားကုိကုိင္စြဲလွ်က္သာသနာျပဳမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္သက္ေသခံခဲ့ၾကေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းခိုင္ၿမဲေသာ စိတ္ထားျဖင့္ သာသနာျပဳမ်ား ျဖစ္ၾကရန္  ႀကဳိးစားၾကရမည့္အေၾကာင္း ကာဒီနယ္မွ ထည့္သြင္းျမြက္ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားသည္ လိြဳင္ေကာ္သာသနာ၏ စည္းလံုးျခင္း၊ တစ္စိပ္တစ္ဝွမ္းတည္းရွိျခင္း၊ သာသနာအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိျခင္းမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ စံျပသက္ေသေကာင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သာသနာကို ဂုဏ္ျပဳေက်းဇူးတင္ စကားျဖင့္ အားေပးခဲ့ပါသည္။

အသင္းေတာ္ဟူသည္ အစဥ္၀မ္းေျမာက္ေသာ အစဥ္သာသနာျပဳေသာ အစဥ္သနားၾကင္နာ တတ္ေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကရုဏာျမန္မာ၏ နာယာက ဆရာေတာ္ႀကီး Raymond Sumlut Gam မွ ျမြက္ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ၾကြေရာက္လာခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ကို လိြဳင္ေကာ္သာသနာ ရွိလူငယ္မ်ားမွလည္း ဘင္ခရာျဖင့္ႀကိဳဆိုျခင္း ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ႀကဳိဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ လိြဳင္ေကာ္သာသနာသို႔ ၾကြေရာက္သည့္ ႀကိဳဆိုျခင္း အခမ္းအနားကို ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္ ကိုခံယူျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုၾကေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး သာသနာေက်ာင္းတိုက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ပါသည္။ 

KMSS GA အႀကဳိေန႔      

KMSS GA အႀကဳိေန႔       KMSS GA အႀကဳိေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပြဲအထိမ္းအမွတ္ အထူးညစာစားပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပြဲအထိမ္းအမွတ္ အထူးညစာစားပြဲကို ၂၁.၃.၂၀၁၇ ေန႔ရက္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ဘုန္းရႈိ႕၊ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ၊ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ႀကားထားေသာ CSO ႏွင္႔ NGO အသီးသီးမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ KMSS ဒါရုိက္တာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အထူးညစာစားပြဲအခမ္းအနားတြင္ လြဳိင္ေကာ္ ဂုိဏ္အုပ္ဆရာေတာ္ၿဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္စတီးဖင္းေတ်းဖဲမွအဖြင့္ဆုေတာင္းေပးၿပီး၊ KMSS Yangon ဒါရိုက္တာ Fr.ဂ်ဳိးဇက္ေမာင္၀င္းမွ ၾကဳိဆိုႏုတ္ခြန္းဆက္စကားႏွင့္ မိသားစုေတြ႕ဆံုပြဲကို KMSS စတင္ေမြးဖြားရာေဒသျဖစ္ေသာ လြဳိင္ေကာ္သာသနာတြင္ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္ ခ်ာလ္စ္ဘိုမွလည္း အားေပးအမွာစကား ခ်ီးျမွင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကရုဏာ နာယကၿဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ေရမြန္ဆမ္လုဂမ္မွလည္း အမွာစကား ခ်ီးျမွင့္ကာ အိမ္ရွင္အျဖစ္တာ၀န္ယူလက္ခံက်င္းပေပးေသာ လြဳိင္ေကာ္သာသနာထံသို႕ ေမတၲာလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္

KMSS GA အႀကဳိေန႔ အထူးညစာစားပဲြ     KMSS GA အႀကဳိေန႔ အထူးညစာစားပဲြ

KMSS GA အႀကဳိေန႔ အထူးညစာစားပဲြ      KMSS GA အႀကဳိေန႔ အထူးညစာစားပဲြ

Copyright © Karuna Mission Social Solidarity. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).