KMSS General Assembly (22.3.2017)

၂၂.၃.၂၀၁၇ (ပထမေန႕)

ကရုဏာ (KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြ အဖြင္႔မစၦား၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ျခင္း (၀၈း၀၀-၀၉း၀၀)

ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း (KMSS)၏ ၁၅ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား၊ ကရုဏာ (KMSS) မိသားစုေတြ႔ဆုံပဲြကုိ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ (၂၂-၂၄၊ မတ္လ ၂၀၁၇) အထိက်င္းပလွ်က္ရွိရာ၊ အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနာလ္ခ်ားလ္ေမာင္ဘိုမွ ပင္မဦး ေဆာင္ၿပီး ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဘာစီးလ်ိဳအားသုိက္မွ တရားေရေအး ျမြက္ၾကား တုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။

မစၧားတရားေတာ္၏ပင္မအေၾကာင္းအရာမွာ “ျပည့္ဝစံုလင္ေသာ အသက္တာ၌ လူသားတိုင္း အသက္ရွင္ခြင့္ရရန္ လူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းခ်ီးမဂၤလာရရွိေရး” ဟူ ျဖစ္သည္။

အဖြင့္မစာၦး၀တ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘို၊ ေတာင္ၾကီး ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီးဘာစီးလွ်ဳိအားသိုက္၊ လြဳိင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးဆိုေတးရိုဖားေမာႏွင့္ဆရာေတာ္ႀကီးစတီးဖင္းေတ်းဖဲ၊ ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးအိုင္ဇက္ဓနု၊ ျမစ္ၾကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဖရန္စစ္ေဒၚတန္၊ ဗန္းေမာ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးေရမြန္ဆမ္လုဂမ္(KMSSနာယကဆရာေတာ္ႀကီး)၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မြန္ဆီေညာ္ခ်ဲလ္ဆိုဘေရြ ႏွင့္ KMSSဒါရိုက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၉) ပါးတို႕မွ ပါ၀င္ပူေဇာ္ေပး ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးဘာစီးလ်ဳိအားသိုက္၏တရားေရေအးေဟာၾကားခ်က္၊ “ရဟန္း၊ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သာသနာျပဳရန္ႏွင့္ သာသနာ အဒြန္႔ရွည္တည္တံံ့ရန္ ျပဳစုေပးေသာလက္ေတြျဖစ္တယ္။ ကရုဏာဟူသည္ ကမၻာကိုျပဳတဲ့လက္ေတြျဖစ္တယ္” ဟုမိန္႕ခဲ့ပါသည္။ ကရုဏာဝန္ထမ္းဟူသည္ ကမၻာေျမႀကီး အစဥ္လွပေနေစရန္ အလွဆင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ အသားေရာင္ မခြဲျခားဘဲ လူသားဘဝကို ေဖးမေပးဆပ္ လက္တြဲကူေပးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာကို လွသည္ထက္လွေစရန္ အလွဆင္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလံုးသည္လည္း ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာကမၻာႀကီးကို ထိန္္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ တပ္အားသမွ်ပါဝင္ အလွဆင္ႏိုင္ၾကပါ ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္ ၀ိညာဥ္စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျဖည့္ေပးခဲ့ပါသည္။

မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ အမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ဘုရားေက်ာင္း ေရွ႕တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။

KMSS General Assembly Day(1)      KMSS General Assembly Day(1)

KMSS General Assembly Day(1)      KMSS General Assembly Day(1)

ၿမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကရုဏာမိသားစုေတြ႕ဆံုပြဲ၏ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနား (၀၉း၃၀)

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ကရုဏာ(KMSS) မိသားစုေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ကာဒီနယ္လ္ခ်ားလ္ေမာင္ဘို၊ ေတာင္းၾကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဘာစီးလ်ဳိအားသုိက္၊ လြဳိင္ေကာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီးဆုိေတးရုိဖားေမာ (ၿငိမ္း)၊ ျမစ္ၾကီးနားဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ၾကီးဖရန္စစ္ေဒၚထန္၊ ေတာင္ငူဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီးအုိင္ဇက္ဓႏု၊ လြဳိင္ေကာ္ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ၾကီးစတီဖင္ေထ်းဖဲ ႏွင္႔ ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ေရမြန္ဆမ္လုဂမ္ တုိ႔မွ ဖဲႀကိဳးၿဖတ္ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ကရုဏာ(KMSS) မိသားစုေတြ႔ဆုံပြဲကို ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ကရုဏာရံုး (၁၇)ရုံးမွ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း  ၅၃၁ ဦး (က်ား-၃၀၃၊ မ-၂၂၈) တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ အဖြင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို KMSS ရန္ကုန္ ဒါရိုက္တာ Fr. ဂိ်ဳးဇက္ ေမာင္ဝင္းမွ ေျပာၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကရုဏာ အသင္းေပၚေပါက္လာရျခင္း သမိုင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ကရုဏာမိသားစု၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုျပသေသာ၊ သာသနာအားလံုးတို႔၏ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းရွိျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာအမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။ ဤေတြ႕ဆံုပြဲ၌ အခ်င္းခ်င္းခြန္အားယူမွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖင့္ “ျပန္လည္အမွတ္ရ၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္၊ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းျဖင့္ အားအင္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းၾကပါရန္” တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လိြဳင္ေကာ္သာနာရွိ သန္႔ရွင္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ‘အုပ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ နဲ႔အညီ’ ဟူသည့္ Theme song ျဖင့္ ေတးသရုပ္ေဖၚ တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ Theme Song ကို လိြဳင္ေကာ္သာသနာမွ ေတးေရးဆရာ ဦးေဘာစကို မွ ေမတၲာျဖင့္ ေရးစပ္သီကံုးေပးခဲ့ပါသည္။

ေတးသရုပ္ေဖာ္ တင္ဆက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားက သာသနာအလိုက္ မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Theme song ကို အတူတကြ ၀မ္းေျမာက္စြာ သီဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ 

KMSS General Assembly Day(1)     

Copyright © Karuna Mission Social Solidarity. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).