ကရုဏာ (KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြ အဖြင္႔မိစၦားတရားေတာ္ႀကီး

ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း (KMSS)၏ ၁၅ႏွစ္ေျမာက္ ရတုသဘင္အခမ္း အနား၊ ကရုဏာ (KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြကုိ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ (၂၂-၂၄၊ မတ္လ ၂၀၁၇) အထိက်င္းပလွ်က္ရွိရာ၊ အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနာလ္ခ်ားလ္ေမာင္ဘိုမွ ပင္မဦးေဆာင္၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆ ရာေတာ္ႀကီးဘာစီးလ်ိဳအားသုိက္မွ တရားေရေအးျမြက္ၾကားတုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။ အဖြင့္မစာၦး တရား ေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးဆိုေတးရိုဖားေမာ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးအိုင္ဇက္ဓနု၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဓၚတန္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးစတီးဖင္းေတးဖဲ၊ KMSS ဥကၠဌဆရာေတာ္ႀကီးေရမြန္ဆမ္လုဂမ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂၀ ပါးမွ ပါ၀င္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

  Mass

Latest News

08-06-18

Cycling Activity for “Share the Journey” Global Campaign

Read More
08-06-18

Catholic Bishops Conference of Myanmar Joined “Share the Journey” Global Campaign

Read More
02-10-17

Rohingyas in Myanmar - a brief report

Read More