ကရုဏာ (KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြ အဖြင္႔မိစၦားတရားေတာ္ႀကီး

ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း (KMSS)၏ ၁၅ႏွစ္ေျမာက္ ရတုသဘင္အခမ္း အနား၊ ကရုဏာ (KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြကုိ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ (၂၂-၂၄၊ မတ္လ ၂၀၁၇) အထိက်င္းပလွ်က္ရွိရာ၊ အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနာလ္ခ်ားလ္ေမာင္ဘိုမွ ပင္မဦးေဆာင္၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆ ရာေတာ္ႀကီးဘာစီးလ်ိဳအားသုိက္မွ တရားေရေအးျမြက္ၾကားတုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။ အဖြင့္မစာၦး တရား ေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးဆိုေတးရိုဖားေမာ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးအိုင္ဇက္ဓနု၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဓၚတန္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးစတီးဖင္းေတးဖဲ၊ KMSS ဥကၠဌဆရာေတာ္ႀကီးေရမြန္ဆမ္လုဂမ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂၀ ပါးမွ ပါ၀င္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

  Mass

Latest News

02-10-17

Rohingyas in Myanmar - a brief report

Read More
11-06-17

KMSS Emergency Leadership Training, June 07-09, 2017 at Amayar Nadi Hotel, Mandalay

Read More
07-04-17

KMSS General Assembly တြင္က်င္းပေသာ အားကစားအစီအစဥ္မ်ား

Read More